LETNÉ PRÁZDNINY

Chceme Vás požiadať o záväzné nahlásenie dochádzky svojho dieťaťa počas letných prázdnin do materskej školy.
(u pani učiteliek v triedach). Zriaďovateľ určil, ktoré materské školy v Starom meste budú otvorené.

MŠ Kuzmányho bude otvorená v JÚLI a zároveň sme zbernou škôlkou pre MŠ Heydukova (tzn. že tu budú deti z tejto škôlky aj pani učiteľky).

V AUGUSTE je pre naše deti otvorená MŠ MALÁ.

V prípade záujmu o dochádzku počas letných prázdnin, rodič môže prihlásiť svoje dieťa najviac na štyri týždne, ak nemá možnosť nechať si dieťa doma.

Ďakujeme za spoluprácu.