LETNÁ PREVÁDZKA – júl 2021

MŠ Kuzmányho bude otvorená v JÚLI a zároveň sme zbernou škôlkou pre MŠ Heydukova (tzn. že tu budú deti z tejto škôlky aj pani učiteľky).

Deti z našej MŠ sú rozdelené do dvoch tried, Mravčeky vo svojej triede a Lienky a Včielky spojené v triede Lienok s pani učiteľkami z našej MŠ. V triede Včielok sú spojené deti z MŠ Haydukova so svojimi pani učiteľkami.

V AUGUSTE je pre naše deti otvorená MŠ Gorazdova.

V posledný deň dochádzky v júli, treba vyprázdniť skrinku dieťaťa, aby sme mohli v auguste všetko dôkladne vydezinfikovať.