KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ – ukončenie školského roka

Futbalový krúžok sa bude konať len do konca mája, v júni už nebude. Posledný tréning 29.05.2023 Lienky a 31.03.2023 Včielky.

.

.

.

Tanečný krúžok sa bude konať do konca júna. Otvorená hodina pre rodičov sa uskutoční:

VČIELKY- 30.05.2023 o 15.45 hod. v triede Včielok.

LIENKY – 20.06.2023 o 15.45 hod. v triede Včielok.

.

Výuka Anglického jazyka sa bude konať do 21.06. 2023.

Otvorená hodina pre rodičov sa uskutoční dňa 21.06.(streda):

LIENKY o 15.00 hod. v telocvični

VČIELKY o 15.30 hod. v telocvični.