Krúžková činnosť v druhom polroku

ANGLICKÝ JAZYK

Zimný semester mal podľa plánu končiť 31.1.2023. Evidujeme 2 neodučené hodiny v rámci zimného semestra a to 10.10.2022 a 18.1.2023 z dôvodu choroby. Tieto hodiny budú nahradené dňa 1.2. a 6.2. 2023.

8.2.2023 by tým pádom začínal nový letný semester a trval by do 31.5.2023. Júnové termíny by boli možné využiť v prípade nejakej absencie/zrušenej hodiny.

Mgr. Veronika Vörösová
Jazyková agentúra VEVE

FUTBALOVÝ KRÚŽOK V mesiaci február 2023 sa nebude konať futbalový krúžok. V ďalších mesiacoch bude realizácia futbalového krúžku závisieť od počasia a chorobnosti v materskej škole.

TANEČNÝ KRÚŽOK Tanečný krúžok pokračuje bez zmeny v druhom polroku.