Jarná brigáda 14.5. 2024

S pribúdajúcimi teplými a slnečnými dňami trávia naše deti stále viac času vonku v záhrade, ktorú je však potrebné po zime opätovne „uviesť do prevádzky“ a trochu skultivovať, aby bola bezpečným a upraveným miestom na hry našich drobcov. Rovnako je potrebné pomôcť s niektorými technickými a manuálnymi prácami, na ktoré personál materskej školy, bohužiaľ, nemá vlastné technické ani personálne kapacity.

Po dohode s pani riaditeľkou Škandíkovou sa nám nazbieral vcelku dlhý zoznam potrebných činností a preto Vás všetkých chceme veľmi pekne poprosiť o účasť a pomoc na jarnej brigáde dňa 14.5. 2024 (utorok) o 15:00 hod.

Brigáda bude zameraná najmä na:

 • vynesenie vecí určených na vyhodenie z pivnice a skladu školskej jedálne do zberného dvora,
 • vynesenie hadice na polievanie na dvor materskej školy,
 • pozametanie pivničných priestorov,
 • dosypanie drevnej štiepky do hornej časti dvora,
 • lopatami premiestniť štrk pod pyramídou z ľavej polovice na pravú,
 • dokúpiť aspoň dve vrecia s jemnejším štrkom a vysypať ich pod prednú preliezačku,
 • pohrabať lístie a vytrhať burinu spod kríkov popri plote,
 • natrieť prednú preliezačku,
 • vyčistiť odtokové žľaby na budove od nečistôt,
 • položiť zatrávňovacie rohože na hornú časť kopca pri šmykľavke,
 • opraviť mobilné lavičky, sú na nich uvoľnené šróby,
 • upevniť vypadnutú latku zo žltého plota,
 • do hrantíkov pri vstupe do budovy škôlky vysadiť kvietky,
 • pokosiť predný dvor,
 • orezať kríky,
 • umyť zvonku vrchné časti okien,
 • ošmirgľovať prípadne upevniť a natrieť ochranným náterom drevené sedenie pod šmykľavkou,
 • pozametať celý dvor aj priestor okolo veľkého pieskoviska.

Ako vidno, práce je vcelku dosť a preto sa nám zíde každá pomocná ruka, za ktorú sme vopred vďační. Každá brigáda je však aj skvelou príležitosťou spojiť príjemné s užitočným a zažiť tak priateľské komunitné stretnutie, opäť vidieť starých známych rodičov alebo spoznať nových, preto sa na každého z Vás veľmi tešíme.

S občerstvením nám pomôžu aj pani kuchárky, ale budeme sa tešiť ak prinesiete „brigádnikom“ niečo malé sladké alebo slané pod zub.

Ďakujeme za účasť a pomoc a tešíme sa na stretnutie.

Tím OZ Zámoček