Informácie z plenárneho stretnutia rodičov 22.09.2021

Programom boli informácie o MŠ a jej prevádzke, školskom poriadku a o Rade školy – pani riaditeľka Mgr. Mariana Mikšovská.

Pán Agócs a pani Horáková informovali o Občianskom združení Zámoček, súčasťou stretnutia rodičov bola plenárna schôdza OZ Zámoček s hlasovaním o prijatí nových členov, vymenovaní členov zástupcov a určení príspevku na tento školský rok (zápisnica tu). Všetky info nájdete v záložke O nás/OZ Zámoček.

Vedúca školskej jedálne Oľga Borovičková o strave a platbách stravného.

Informácie o poplatkoch – školné, strava a príspevok do OZ Zámoček nájdete v záložke INFO /Finančné príspevky rodičov