Informácie pre novoprijaté deti do triedy mravčekov

  • Prvé dva septembrové týždne (02.09. – 10.09) budú všetky novoprijaté deti v materskej škole len dopoludnia (t.j. max do 12.00 hod), poprípade menej (3 hodiny), čo závisí od individuálneho rozhodnutia alebo dohody rodiča s učiteľkou.
  • Ideálne je prísť s dieťaťom do materskej školy v čase medzi 8.00-8.30 hod.
  • Tretí septembrový týždeň už môžu byť deti v materskej škole počas odpočinku, ale najneskôr po olovrante (cca do 15.00 hod.) by bolo vhodné dieťa z materskej školy vyzdvihnúť.
  • Je dôležité, aby si dieťa na nové prostredie zvykalo postupne, vieme, že u každého to bude individuálne, aby nemalo pocit, že je v materskej škole príliš dlho.
  • Takýto postup sa bude týkať všetkých detí, aj tých, ktoré už predtým nejaké zariadenie navštevovali.
  • Pre dieťa prineste prosím náhradné oblečenie do skrinky, pre prípad, že by sa oblialo, pocikalo. Všetko ostatné, potrebné pre ďalší pobyt v materskej škole sa už priebežne dozviete.
  • Môže sa stať, že dieťa spočiatku plakať vôbec nebude, ale neskôr môže. Je to pri adaptácii bežné, ale postupne to prejde.
  • Želáme Vám, aby to Vaše dieťa zvládlo bez väčších problémov a my sme tu na to, aby sme Vám pomohli a poradili. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte pani učiteľky opýtať, či poradiť sa s ňou.