Informácie pre deti z iných materských škôl

Pre zákonných zástupcov detí, ktorí budú od 11.01.2021 využívať zbernú MŠ Kuzmányho – deti prihlásené na základe informácií od pani riaditeliek materských škôl v Starom meste..

PROSÍM ODOVZDAŤ pri nástupe do MŠ:

Čo dieťa  potrebuje do náhradnej MŠ :

  • 2 rúška – jedno bude dieťa nosiť, druhé bude mať v skrinke ako náhradné
  • prezuvky
  • pyžamo
  • náhradné oblečenie, poprípade pršiplášť
  • hrebeň
  • fľašu s vodou, ktorá zostane v skrinke v šatni
  • 1 bal. vyťahovacích vreckoviek alebo náplň papierových uterákov
  • 1 tekuté mydlo, 1 dezinfekciu na ruky – na báze dobrovoľnosti

Všetky veci prosíme označiť menom, v opačnom prípade nezodpovedáme za stratu.

Rodičia, zamestnanci a deti budú mať po celý čas pobytu rúško (deti okrem stravovania, pobytu vonku a odpočinku).

Pri vstupe do budovy na max. čas 10 min (obmedzený počet ľudí v interiéri bude regulovať prevádzková zamestnankyňa) bude rodičom a deťom odmeraná telesná teplota a vydezinfikujú si ruky.

Prevádzka MŠ Kuzmányho je od 7,00 do 17,00 hod.

Pri akomkoľvek probléme, či podozrení v súvislosti s ochorením COVID 19 kontaktujte, prosím mailom alebo telefonicky riaditeľku materskej školy.