Informácie k začiatku školského roka 2021/22

Milí rodičia,

chceli by sme Vám poskytnúť informácie k začiatku nového školského roka 2021/2022.

  • Materská škola začína fungovať pre deti od 2.9.2021 v prevádzke od 7.00 hod- 17.00 hod.
  • Vhodné by bolo prísť s dieťaťom do 8.30 hod. najneskôr.
  • Materská škola sa bude riadiť dokumentom ,,Školský semafor“.
  • Pri nástupe sa bude realizovať povinný ranný filter, tzn. pani upratovačka zmeria osobám vstupujúcim do budovy teplotu. Dospelí musia vstupovať do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest, pri vstupe si vydezinfikujete ruky. Deti do 6 rokov nemusia mať rúško.
  • Pani upratovačka bude regulovať počet ľudí v interiéri budovy, preto Vás prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Aj v popoludňajších hodinách bude regulovaný počet osôb v budove.
  • Žiadame rodičov, aby sa v budove zdržali max. 10 minút, aby mali priestor aj ostatní rodičia odovzdať dieťa do materskej školy.
  • Deti si pred vstupom do triedy umyjú ruky v umyvárke.
  • Pri nástupe do materskej školy odovzdajte prosím pani učiteľke tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (toto tlačivo sa bude vypisovať aj po troch dňoch neprítomnosti dieťaťa v materskej škole), nájdete ho na webovej stránke našej materskej školy

Prajeme deťom aj Vám pekný začiatok nového školského roka 2021/2022.

Kolektív MŠ Kuzmányho