Prázdniny sa týkajú základných škôl, v týchto dňoch nebýva prerušená prevádzka MŠ ale z dôvodu nižšieho stavu detí býva zvyčajne obmedzený počet tried a deti sú rozdelené alebo spojené v jednej triede. V prípade prerušenia prevádzky informujeme rodičov na výveskách v materskej škole.

Školský rok 2023/2024 sa začína 04.09.2023 (pondelok).

Školské vyučovanie sa začína 04.09.2023 (pondelok).

Jesenné prázdniny sa začínajú 30.10.2023 (pondelok) a končia 31.10.2023 (utorok). Vyučovanie sa začína 02.11.2023 (štvrtok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2023 (sobota) a končia 07.01.2024 (nedeľa). Vyučovanie sa začína 08.01.2024 (pondelok).

Jarné prázdniny pre Bratislavský kraj sa začínajú 04.03.2024 (pondelok) končia 08.03.202(piatok). Vyučovanie sa začína 11.03.2024 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28.03.2024 (štvrtok) a končia 02.04.2024 (utorok). Vyučovanie sa začína 03.04.2024 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 01.07.2024 (pondelok) a končia 31.08.2024 (nedeľa). 

Školský rok 2024/2025 sa začína 02.09.2024 (pondelok).

Školské zariadenie, kde môžete dieťa umiestniť počas prázdnin, sledujte na našej stránke alebo na stránke zriaďovateľa MŠ Kuzmányho http://www.staremesto.sk/

Informácie o prázdninách nájdete na stránke minedu.sk a v Sprievodcovi školským rokom 2023/24.