Prázdniny sa týkajú základných škôl, v týchto dňoch nebýva prerušená prevádzka MŠ ale z dôvodu nižšieho stavu detí býva zvyčajne obmedzený počet tried a deti sú rozdelené alebo spojené v jednej triede. V prípade prerušenia prevádzky informujeme rodičov na výveskách v materskej škole.

Školský rok 2022/2023 sa začína 02.09.2022 (piatok).

Školské vyučovanie sa začína 05.09.2022 (pondelok).

Jesenné prázdniny sa začínajú 28.10.2022 (piatok) a končia 31.10.2022 (pondelok). Vyučovanie sa začína 02.11.2021 (streda).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2022 (piatok) a končia 05.01.2023 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 09.01.2023 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 06.04.2023 (štvrtok) a končia 11.04.2023 (utorok). Vyučovanie sa začína 12.04.2023 (streda).

Jarné prázdniny pre Bratislavský kraj sa začínajú 20.02.2023 (pondelok) končia 24.02.2023 (piatok). Vyučovanie sa začína 27.02.2023 (pondelok).

Letné prázdniny sa začínajú 01.07.2023 (sobota) a končia 31.08.2023 (štvrtok). 

Školský rok 2023/2024 sa začína 04.09.2023 (pondelok).

Školské zariadenie, kde môžete dieťa umiestniť počas prázdnin, sledujte na našej stránke alebo na stránke zriaďovateľa MŠ Kuzmányho http://www.staremesto.sk/

Informácie o prázdninách nájdete v Sprievodcovi školským rokom.