Prázdniny sa týkajú základných škôl, v týchto dňoch nebýva prerušená prevádzka MŠ ale z dôvodu nižšieho stavu detí býva zvyčajne obmedzený počet tried a deti sú rozdelené alebo spojené v jednej triede. V prípade prerušenia prevádzky informujeme rodičov na výveskách v materskej škole.

Školský rok 2021/2022 sa začína 02.09.2021 (štvrtok).

Školské vyučovanie sa začína 02.09.2021 (štvrtok).

Jesenné prázdniny sa začínajú 28.10.2021 (štvrtok) a končia 29.10.2021 (piatok). Vyučovanie sa začína 02.11.2021 (utorok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 22.12.2021 (streda) a končia 07.01.2021 (piatok). Vyučovanie sa začína 10.01.2022 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 14.04.2022 (štvrtok) a končia 19.04.2022 (utorok). Vyučovanie sa začína 20.04.20212(streda).

Polročné prázdniny sú 04.02.2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 07.02.2022 (pondelok).

Jarné prázdniny pre Bratislavský kraj sa začínajú 28.02.2022 (pondelok) končia 04.03.2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 07.03.2022 (pondelok).

Letné prázdniny sa začínajú 01.07.2022 (piatok) a končia 02.09.2022 (piatok). 

Naša MŠ bude mať počas mesiaca Júl prerušenú prevádzku, s možnosťou využitia náhradnej MŠ určenej Miestnym úradom. Prázdninová prevádzka bude v našej MŠ v auguste.

Školský rok 2022/2023 sa začína 05.09.2022 (pondelok).

Školské zariadenie, kde môžete dieťa umiestniť počas prázdnin, sledujte na našej stránke alebo na stránke zriaďovateľa MŠ Kuzmányho http://www.staremesto.sk/

Informácie o prázdninách nájdete v Sprievodcovi školským rokom.