Prázdniny sa týkajú základných škôl, v týchto dňoch nebýva prerušená prevádzka MŠ ale z dôvodu nižšieho stavu detí býva zvyčajne obmedzený počet tried a deti sú rozdelené alebo spojené v jednej triede. V prípade prerušenia prevádzky informujeme rodičov na výveskách v materskej škole.

Školský rok 2020/2021 sa začína 02.09.2020 (streda).

Školské vyučovanie sa začína 02.09.2020 (streda).

Jesenné prázdniny sa začínajú 29.10.2020 (štvrtok) a končia 30.10.2020 (piatok). Vyučovanie sa začína 02.11.2020 (pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2020 (streda) a končia 07.01.2021 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 08.01.2021 (piatok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 01.04.2021 (štvrtok) a končia 06.04.2021 (utorok). Vyučovanie sa začína 07.04.2021 (streda).

Polročné prázdniny sú 01.02.2021 (pondelok). Vyučovanie sa začína 02.02.2021 (utorok).

Jarné prázdniny pre Bratislavský kraj sa začínajú 01.03.2021 (pondelok) a končia 05.03.2021 (piatok). Vyučovanie sa začína 08.03.2021 (pondelok).

Letné prázdniny sa začínajú 01.07.2021 (štvrtok) a končia 31.08.2021 (utorok). 

Školský rok 2021/2022 sa začína 02.09.2021 (štvrtok).

Školské zariadenie, kde môžete dieťa umiestniť počas prázdnin, sledujte na našej stránke alebo na stránke zriaďovatela MŠ Kuzmányho http://www.staremesto.sk/