Milí rodičia

Naša materská škola je živý organizmus, pulzuje rušným, ale pravidelným rytmom. Keď všetko funguje, sme všetci spokojní, ale keď sa niečo kazí, alebo sa nedarí – potom potrebujeme aj vašu pomoc.

Pretože vieme, že rodičia našich detí sú múdri, šikovní a ochotní –o čom sme sa už neraz presvedčili – prosíme vás dať nám vedieť, v akej oblasti by ste mohli spoluprácu s našou MŠ uplatniť.

Príklady:

  • remeselnícke práce (údržba inter., krajčírske, maliar.,opravárske práce, …)
  • záhradnícke práce
  • odborníci s PC
  • rozmnožovanie pracovných listov pre deti
  • iné

Ponuky na spoluprácu môžte adresovať mailom pani riaditeľke (mskuzmanyho@staremesto.sk), alebo nahlásiť učiteľkám v jednotlivých triedach.

Ďakujeme vám 🙂

INÉ INFO: