Hrabanie lístia na škôlkarskom ihrisku a záhrade

Milí rodičia, lístie nám z okolitých stromov neustále padá, ak si nájdete 15-20 min čas na hrabanie, budeme veľmi radi:)
Hrabať môžete kedykoľvek počas dňa, hrable, vrecia a rukavice budú k dispozícii na školskom dvore pod prístreškom pri umývadle. Lístie dávame do vriec a vrecia ku kontajnerom, pri kompostére.

Stačí sa ohlásiť pani učiteľke alebo pani upratovačke, aby sme vedeli, že sa pohybujete v areáli školského dvora.

Ďakujeme veľmi pekne:) OZ Zámoček a MŠ Kuzmányho.