Futbalový krúžok obnovený

Od 6. marca 2023 sa opäť začne futbalový krúžok v našej materskej škole.

Termíny a časy podľa pôvodného rozvrhu.

Pondelok od 10.45 do 11.45 – deti z triedy Lienky.

Streda od 10.45 do 11.45 – deti z triedy Včielky.