Fotografie v galérii

Fotografie zo školského roka 2023/24 budú v galérii k dispozícii iba do konca septembra 2024. Potom sa bude meniť heslo a pridávať budeme fotografie z aktuálneho školského roka.

Ak máte záujem o stiahnutie fotografií treba tak urobiť najneskôr do konca septembra. V prípade, že nemáte heslo potrebné k vstupu do galérie pre rodičov, môžete kontaktovať oz.zamocek@gmail.com.