EDUPAGE – oznam

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré mesto zaviedol do všetkých materských škôl Edupage na evidenciu detí a ostatné administratívne úkony. Edupage stránku budeme postupne zavádzať do praxe a dávať na ňu informácie o materskej škole. Zatiaľ bude fungovať aj naša webová stránka ako doteraz. V najbližšom čase budeme Edupage používať na proces prijímania žiadostí o prijatie do materskej školy elektronicky. Taktiež na vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí do materskej školy.