Doplňujúce voľby do Rady školy

V našej materskej škole sa uskutočnia 11.01.2023 (streda) doplňujúce voľby do rady školy za rodičov.

Po voľbách boli do Rady školy delegovaný dvaja poslanci a z tohoto dôvodu je potrebné, aby boli v Rade školy zastúpený traja rodičia, pre zachovanie nepárneho počtu členov Rady školy kvôli hlasovaniu.

Momentálne zloženie Rady školy: 2 zástupcovia za rodičov, 2 poslanci, 2 zamestnankyne.

Kto z rodičov by mal záujem kandidovať, napíšte mail na mskuzmanyho@staremesto.sk najneskôr do 22.12.2022

Ďakujem

Škandíková, riaditeľka MŠ