Aktuality

Kontakt

Materská škola Kuzmányho 9, 811 06 Bratislava
Tel: 02/5441 2081
Mail: mskuzmanyho@staremesto.sk
Školská jedáleň: sjkuzmanyho@staremesto.sk
Riaditeľka: Mgr. Škandíková Mariana