• INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ PREDŠKOLÁKOV Z CENTRA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ PORADNE
  Na základe informácie z centra pedagogicko-psychologickej poradne si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nepriaznivej situácie na Slovensku ohľadom pandémie COVID-19 rozhodli, že je naplánovaná depistáž v škôlke zrušená. Pre vyšetrenie školskej zrelosti Vášho dieťaťa Vám odporúčame nasledovný postup: ak …
 • Prevádzka MŠ od 03.03.2021
  Materská škola od 03.03.2021 funguje v normálnom režime, zohľadňujúcom aktuálny počet prítomných detí, pre rodičov našej MŠ, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Podmienky prevádzky uvedené v informáciách O FUNGOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY ostávajú naďalej v platnosti.
 • OZNAM O FUNGOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 15.02.2021 do odvolania – resp. zmeny na základe vyhlásenia vlády
  Každé ráno prebieha ranný filter – meria sa telesná teplota pri vstupe do budovy, obmedzený čas pobytu rodičov v budove pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí. Každý pondelok ráno rodič predloží pri vstupe do budovy čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukáže sa platným negatívnym COVID …
 • PROJEKT STROM ŽIVOTA
  Trieda lienok sa v školskom roku 2020/2021 zapojila do projektu Strom života. Ide o aktivitu environmentálnej a neziskovej organizácie, ktorá sa snaží deti už od útleho veku vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Deti …
 • Riadna prevádzka MŠ od 08.02.2021
  Do materských škôl sa na základe rozhodnutia ministerstva školstva nastupuje riadne od pondelka 8. februára 2021. MŠ bude v prevádzke od 7:00 do 17:00 hod. Do materskej školy nastupujeme za všetkých hygienických opatrení, ktoré platili aj v decembri (ranný filter, meranie …
 • Vaše 2% nám pomôžu
  Milí rodičia, ak sa rozhodujete komu dať tento rok 2% zo svojich daní, OZ Zámoček a materská škola našich detí je tá správna voľba. Veríme, že na nás budete myslieť aj tento rok a spoločne za financie z 2% z …
 • Projekt úpravy dvora – poďakovanie
  Ďakujeme rodičom za aktívne zapojenie sa do projektu úpravy dvora počas októbra a novembra. Vďaka úprave povrchu – novej dopadovej ploche si deti aj počas sychravých dní môžu užívať väčšiu časť dvora a využiť nové plochy aj pre športové aktivity. Projekt obnovy …
 • Uplatnenie OČR v sociálnej poistovni.
  OZNAM Chceli by sme požiadať rodičov, aby nahlásili v materskejškole skutočnosť (pre potreby sociálnej poisťovne), ak  im bola nariadená karanténa/izolácia, ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp.rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvoduchoroby dieťaťa a žiaka, (čiže si rodič uplatňujeOČR-ku) Ďakujeme …
 • Spolupráca rodičov s MŠ
  Milí rodičia, ďakujeme že nám dáte vedieť, v akej oblasti nám môžete pomôcť, napr.: remeselnícke práce – údržba interiéru, krajčírske, maliarske, opravárske práce, záhradnícke práce, odborníci s PC, iné (sponzorské dary, kancelárske potreby, potreby pred deti, na chod prevádzky MŠ …
 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)
  Výrazne sa bude odporúčať nosenie rúšok na materských školách u detí predškolského veku počas celého pobytu v materskej škole, môžete dať dieťaťu rúško na tvár ráno pri príchode . h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia …