• Výlet vláčikom Tralaláčikom
  21.07. 2021 o 10.00 príde pre nás Vláčik Tralaláčik a prevezie nás po Bratislave. Akcia v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava Staré Mesto.
 • PRETEKY ŠLIAPACÍCH AUTíČOK PRE MATERSKÉ ŠKOLY – 100 metrov bratislavských
  Preteky šliapacích autíčok pre materské školy Bratislava-Staré Mesto – 100 metrov bratislavských– sa konajú v rámci pretekov 1000 mil československých 2021. Preteky šliapacích autíčok sú vyhlásené pre materské školy Bratislava-Staré Mesto s podporoupani starostky Zuzany Aufrichtovej. Termín: 13. 8. 2021Tréningové …
 • Projekt obnovy vstupného portálu
  Medzi stanovenými prioritami OZ Zámoček a Vedenia škôlky pre aktuálny školský rok bola aj obnova vstupného portálu vzácnej historickej budovy našej škôlky vzhľadom na jeho technický stav. Pre realizáciu prác sme využili možnosti financovania obnovy prostredníctvom Grantovej schémy Fondu architekta Weinwurma. …
 • Fotografie v galérii
  Fotografie zo školského roka 2020/21 budú v galérii k dispozícii iba do konca septembra 2021. Potom sa bude meniť heslo a pridávať budeme fotografie z aktuálneho školského roka. Ak máte záujem o stiahnutie fotografií treba tak urobiť najneskôr do konca …
 • Stretnutie rodičov novoprijatých detí k novému školskému roku
  POZVÁNKA Srdečne pozývam rodičov novoprijatých detí k novému školskému roku 2021/2022 do našej materskej školy na stretnutie dňa 31.8./utorok/ o 15.00 hod. Stretnutie sa bude konať na školskom dvore. Prosím nenoste so sebou deti z bezpečnostných a kapacitných dôvodov. Program: 1. Privítanie rodičov 2. Profilácia materskej školy …
 • Mobilné telefónne číslo do MŠ
  Vzhľadom k častým poruchám pevnej telefonickej linky poskytujeme možnosť zatelefonovať na mobilné telefónne číslo do našej materskej školy, v prípade, že pevná linka nebude funkčná. Prosíme Vás, aby ste len telefonovali a nenechávali sms-ky. Mobilné telefónne číslo je 0951/49 86 05.
 • LETNÁ PREVÁDZKA – júl 2021
  MŠ Kuzmányho bude otvorená v JÚLI a zároveň sme zbernou škôlkou pre MŠ Heydukova (tzn. že tu budú deti z tejto škôlky aj pani učiteľky). Deti z našej MŠ sú rozdelené do dvoch tried, Mravčeky vo svojej triede a Lienky a Včielky spojené …
 • Informácie pre novoprijaté deti do triedy mravčekov
  Prvé dva septembrové týždne (02.09. – 10.09) budú všetky novoprijaté deti v materskej škole len dopoludnia (t.j. max do 12.00 hod), poprípade menej (3 hodiny), čo závisí od individuálneho rozhodnutia alebo dohody rodiča s učiteľkou. Ideálne je prísť s dieťaťom do materskej školy …
 • Čo potrebuje dieťa vedieť pri nástupe do materskej školy
  Čo potrebuje dieťa vedieť pri nástupe do materskej školy Ovládať hygienické návyky (plienky pri pobyte v materskej škole nie sú prípustné ani na spanie) Obliecť sa (pomoc pri obliekaní je samozrejmosťou) Vedieť sa vypýtať na toaletu Samostatne jesť lyžicou a piť z pohára …
 • Pravidlá od 3. mája