• 21.12. 2020 – PRÍDE K NÁM JEŽIŠKO
  21.12.2020 Vianočné divadielko a Ježiško v škôlke. Pani Sokola (mamina  z triedy mravčekov) urobí deťom vianočné divadielko a potom pohľadáme, či pod stromčekom nájdeme darčeky. od 9.15 hod. v triede Lienok od 9.45 hod. v triede Mravčekov od 10.15 hod. v triede Včielok Táto akcia prebehne s dodržaním …
 • 04.12.2020 – MIKULÁŠ V MŠ
  04.12.2020 Po písomnom súhlase zriaďovateľa a s podpísaným informovaný súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, zorganizujeme návštevu Mikuláša v našej Materskej škole. Aby boli dodržané epidemiologické opatrenia bude Mikuláš navštevovať jednotlivé triedy: o 9.15 hod. Lienky o 9.40 hod. Mravčeky o 10.00 hod. Včielky Deti …
 • TEKVIČKY – poďakovanie
  Ďakujeme všetkým, kto sa zapojil do našej prehliadky ozdobených svetlonosov z tekvičiek.
 • Uplatnenie OČR v sociálnej poistovni.
  OZNAM Chceli by sme požiadať rodičov, aby nahlásili v materskejškole skutočnosť (pre potreby sociálnej poisťovne), ak  im bola nariadená karanténa/izolácia, ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp.rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvoduchoroby dieťaťa a žiaka, (čiže si rodič uplatňujeOČR-ku) Ďakujeme …
 • Hrabanie lístia na škôlkarskom ihrisku a záhrade
  Milí rodičia, lístie nám z okolitých stromov neustále padá, ak si nájdete 15-20 min čas na hrabanie, budeme veľmi radi:)Hrabať môžete kedykoľvek počas dňa, hrable sú k dispozícii vedľa dreveného domčeka. Lístie dávame do vriec. Ohláste sa pani učiteľke alebo …
 • Spolupráca rodičov s MŠ
  Milí rodičia, ďakujeme že nám dáte vedieť, v akej oblasti nám môžete pomôcť, napr.: remeselnícke práce – údržba interiéru, krajčírske, maliarske, opravárske práce, záhradnícke práce, odborníci s PC, iné (sponzorské dary, kancelárske potreby, potreby pred deti, na chod prevádzky MŠ …
 • Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)
  Výrazne sa bude odporúčať nosenie rúšok na materských školách u detí predškolského veku počas celého pobytu v materskej škole, môžete dať dieťaťu rúško na tvár ráno pri príchode . h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia …
 • Organizácia krúžkov v školskom roku 2020/21 – do odvolania prerušená!
  Na základe povolenia zriaďovateľa MŠ, s dodržiavaním všetkých bezpečnostných opatrení pre učiteľov krúžkov (nosenie rúška, meranie teploty, dezinfekcia rúk, vetranie priestoru, nepremiešavanie skupín detí) od 05.10.2020 sa začala na našej materskej škole realizovať krúžková činnosť. ANGLICKÝ JAZYK v spálni 2. triedy. …
 • DOKÁŽEM TO SÁM – ROZVÍJANIE SEBAOBSLUŽNÝCH NÁVYKOV PRI STOLOVANÍ
  Deti si osvojujú návky kultúrneho stolovania a posilňujú si samostatnosť a zodpovednosť pri stolovaní. Cieľ projektu: Poskytnúť deťom možnosť aktívne uplatňovať samostatnosť pri stolovaní, rozvíjanie pracovných zručností a kultúrnych návykov.
 • TVORBA KNIHY
  Cieľ projektu: Zapojiť deti a rodičov do tvorby knihy. Podporiť spoluprácu rodiny a materskej školy. Rozvíjať predčitateľské schopnosti detí. Umožniť deťom nadobúdanie skúseností so sprostredkovanou informáciou, vrátane informácie štruktúrovanej ako písaná reč.