DOKÁŽEM TO SÁM – ROZVÍJANIE SEBAOBSLUŽNÝCH NÁVYKOV PRI STOLOVANÍ

Deti si osvojujú návky kultúrneho stolovania a posilňujú si samostatnosť a zodpovednosť pri stolovaní.

Cieľ projektu:

Poskytnúť deťom možnosť aktívne uplatňovať samostatnosť pri stolovaní, rozvíjanie pracovných zručností a kultúrnych návykov.