UMENIE V BRATISLAVE, BRATISLAVA V UMENÍ– tvorivé dielne v galérii

trieda Včielky

Deti triedy Včielok sa pravidelne zúčastňujú a oboznamujú s expozíciami galérií v blízkosti MŠ, dostupné pešou chôdzou, a po prehliadke sa aktívne zapájajú do tvorivých dielní a oboznamujú sa s niektorými formami vnímania výtvarného umenia. Súčasťou projektu budú vychádzky s Tinom Pátračom – Tino Pátrač spoznáva veže Bratislavy (september) a Tino Pátrač spoznáva fontány Bratislavy (máj).

Predmet činnosti:

  • spolupracovať so SNG, GMB a Kunsthalle – zúčastňovať sa 1x mesačne tvorivých dielní pre MŠ,
  • naučiť deti vnímať výtvarné umenie,
  • prostredníctvom tvorivých dielní citovo reflektovať výtvarné umenie,
  • prehliadka rôznych výtvarných diel, lektorské výklady, animácie, tvorivé dielne.