Stretnutie rodičov novoprijatých detí k novému školskému roku

POZVÁNKA Srdečne pozývam rodičov novoprijatých detí k novému školskému roku 2021/2022 do našej materskej školy na stretnutie dňa 31.8./utorok/ o 15.00 hod. Stretnutie sa bude konať na školskom dvore. Prosím nenoste so sebou deti z bezpečnostných a kapacitných dôvodov. Program: 1. Privítanie rodičov 2. Profilácia materskej školy …

OZNÁMENIE o prijímaní detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré mesto pre školský rok 2021/2022

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl sa uskutoční od 3. mája do 12. mája 2021. ORGANIZAČNÉ POKYNY MATERSKEJ ŠKOLY K PRIJÍMANIU DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 Úradné hodiny riaditeľky MŠ na vybavovanie žiadostí o prijatie do materskej školy podávaných osobne, …

INFORMÁCIA PRE RODIČOV DETÍ PREDŠKOLÁKOV Z CENTRA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKEJ PORADNE

Na základe informácie z centra pedagogicko-psychologickej poradne si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe nepriaznivej situácie na Slovensku ohľadom pandémie COVID-19 rozhodli, že je naplánovaná depistáž v škôlke zrušená. Pre vyšetrenie školskej zrelosti Vášho dieťaťa Vám odporúčame nasledovný postup: ak …