Spolupráca MŠ s inými zariadeniami

CPPPaP na Brnianskej ulici – využívame pomoc pri riešení adaptačných a výchovných problémov, špeciálne poradenstvo, psychologická poradňa, testovanie školskej zrelosti – Mgr. Beutelhauserová ZŠ Hlboká – návšteva ZŠ s ukážkou vyučovacej hodiny pred zápisom do základných škôl logopedická poradňa – …