PROJEKT STROM ŽIVOTA

Trieda Lienok v školskom roku 2022/2023 realizuje projekt Strom života. Ide o aktivitu environmentálnej a neziskovej organizácie, ktorá sa snaží deti už od útleho veku vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Deti združené do …

ZDRAVÝ ÚSMEV

pre všetky deti v MŠ Projekt je zameraný na dentálnu hygienu detí predškolského veku a priebeha počas celého školského roku. Cieľom projektu je zúčastňovať a podieľať sa na stomatologickej prevencii u detí, vytvárať správne hygienické celoživotné návyky u detí. Zapojiť do tejto činnosti všetky deti …