PROJEKT ,,MÚDRE HRANIE“

Projekt organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zapojením našej materskej školy sme v 2.kole získali finančné prostriedky v hodnote 1000 € . Za pridelené finančné prostriedky sme zakúpili do materskej školy didaktické pomôcky na vzdelávanie v oblastiach matematiky, poznávania prírody a spoločnosti, …

PROJEKT STROM ŽIVOTA

Trieda Včielok v školskom roku 20212022 pokračuje v projekte Strom života. Ide o aktivitu environmentálnej a neziskovej organizácie, ktorá sa snaží deti už od útleho veku vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Deti združené …