Akcie OKTÓBER

Vychádzka do Prezidentskej záhrady – včielky 01.10.2021 Začína sa krúžková činnosť pre prihlásené deti od 04.10.2021 ZBER PAPIERA v čase od 04. 10. – 08.10. 2021 (informácie na ozname na dverách) Tekvičková výstavka  pred škôlkou v čase od 18.10. – 29. 10. …