04.12.2020 – MIKULÁŠ V MŠ

04.12.2020 Po písomnom súhlase zriaďovateľa a s podpísaným informovaný súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, zorganizujeme návštevu Mikuláša v našej Materskej škole. Aby boli dodržané epidemiologické opatrenia bude Mikuláš navštevovať jednotlivé triedy: o 9.15 hod. Lienky o 9.40 hod. Mravčeky o 10.00 hod. Včielky Deti …