Stretnutie rodičov novoprijatých detí k novému školskému roku

POZVÁNKA Srdečne pozývam rodičov novoprijatých detí k novému školskému roku 2021/2022 do našej materskej školy na stretnutie dňa 31.8./utorok/ o 15.00 hod. Stretnutie sa bude konať na školskom dvore. Prosím nenoste so sebou deti z bezpečnostných a kapacitných dôvodov. Program: 1. Privítanie rodičov 2. Profilácia materskej školy …

Mobilné telefónne číslo do MŠ

Vzhľadom k častým poruchám pevnej telefonickej linky poskytujeme možnosť zatelefonovať na mobilné telefónne číslo do našej materskej školy, v prípade, že pevná linka nebude funkčná. Prosíme Vás, aby ste len telefonovali a nenechávali sms-ky. Mobilné telefónne číslo je 0951/49 86 05.