04.12.2020 – MIKULÁŠ V MŠ

04.12.2020 Po písomnom súhlase zriaďovateľa a s podpísaným informovaný súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, zorganizujeme návštevu Mikuláša v našej Materskej škole. Aby boli dodržané epidemiologické opatrenia bude Mikuláš navštevovať jednotlivé triedy: o 9.15 hod. Lienky o 9.40 hod. Mravčeky o 10.00 hod. Včielky Deti …

Organizácia krúžkov v školskom roku 2020/21 – do odvolania prerušená!

Na základe povolenia zriaďovateľa MŠ, s dodržiavaním všetkých bezpečnostných opatrení pre učiteľov krúžkov (nosenie rúška, meranie teploty, dezinfekcia rúk, vetranie priestoru, nepremiešavanie skupín detí) od 05.10.2020 sa začala na našej materskej škole realizovať krúžková činnosť. ANGLICKÝ JAZYK v spálni 2. triedy. …

TVORBA KNIHY

Cieľ projektu: Zapojiť deti a rodičov do tvorby knihy. Podporiť spoluprácu rodiny a materskej školy. Rozvíjať predčitateľské schopnosti detí. Umožniť deťom nadobúdanie skúseností so sprostredkovanou informáciou, vrátane informácie štruktúrovanej ako písaná reč.