Zdravýživka Lienky

Zdravýživka Lienky
04.10.2022 - formou interaktívneho divadielka deti hravou formou spoznávali rôzne potraviny, precvičili si matematické a grafomotorické zručnosti a osvojovali si správne stravovacie návyky.