Vynášanie Moreny – Lienky

Vynášanie Moreny - Lienky
22.03.2024 na školskom dvore.