Včielky v knižnici

Včielky v knižnici
15.11.2021 - V detskej knižnici na Kapucínskej sme si boli pozrieť divadlo : O čertovi Kolofónovi. Predstavenie sa nám veľmi páčilo.