Včielky – tvorivé dielne v SNG

Včielky - tvorivé dielne v SNG
19. 10.2021 Tvorivé dielne v SNG na tému : „ Našimi očami “. Deti spoznávali a vytvárali si vzťah k výtvarnému umeniu . Vnímali prezentované výtvarné diela vlastnými očami, z blízka, z diaľky, pozeraním pomocou papierovej rolky. Hravou formou zistili rozdiel vo vnímaní určitého objektu v závislosti od toho, ako sa na neho pozeráme. V praktickej časti tvorivých dielní maľovali technikou otláčania tempery. Mali sa pokúsiť zobraziť štruktúru jablka.Cestou späť do MŠ sme spoznávali dominanty historického centra Bratislavy.
« z 2 »