Včielky – Tino Pátrač 2.časť

Včielky - Tino Pátrač 2.časť
23.05.2023 - vychádzka k predposlednej fontáne - Žena s krčahom, po vyriešení úloh sme cestou do škôlky nazreli do Trojičného kostola, aby sme si pozreli vnútornú výzdobu.