Včielky 11

Včielky 11
Hrabanie a zbieranie listov; riešenie úloh na interaktívnej tabuly v programe ABC; práca pri stoloch- kreslenie, maľovanie; kreslenie na interaktívnej tabuli v kresliacom programe RNA.