Včieky – otvorená hodiny Angličtina

Včieky - otvorená hodiny Angličtina
Fotografie poskytla mamina Miladky Dejovej, pre rodičov, ktorí sa nestihli zúčastniť otvorenej hodiny.