Tvorivé dielne v GMB Včielky

Tvorivé dielne v GMB Včielky
28.04.2023 - Vzdelávací program: Farebné kúzla na základe výstavy Gotická tabuľová maľba a plastika – stála expozícia v Pálfyno paláci. Svetlo prenikajúce cez vitráže, obrazy s plátkami pravého zlata, symetria tvarov, toto všetko prispievalo k očareniu ľudí v katedrále v stredoveku a funguje aj dnes. Nechali sme sa inšpirovať a urobili si vlastný farebný a svietivý zázrak gotiky.Deti sa najskôr zoznámili s expozíciou, spoznávali tabuľové maľby oltárov a sochy umiestňované v oltároch. Pozorovali použitie zlata v obrazoch a vyhľadávali niektoré detaily na obrazoch. V ateliéri sa zoznámili s pojmom symetria a vitráž. V skupinkách vytvárali vitráž na igelitovom obruse s použitím farebných samolepiacich fólií. Hotové výtvory nám umiestnili do rámu gotického výklenku v galérii a pomocou rozsvietenej lampy vytvorili ilúziu okna s vitrážou. V MŠ pani učiteľky umiestnili vitráž na veľké okno nad schodiskom.Na záver sme za odmenu prešli expozíciou M. Kréna: Pasáž.
« z 4 »