Tino Pátrač spoznáva fontány Bratislavy 1. časť – Včielky

Tino Pátrač spoznáva fontány Bratislavy 1. časť - Včielky
04.05.2023 - S pani sprievodkyňou Katkou sme sa stretli v našej MŠ. Ako prvú sme navštívili fontánu pred Starou tržnicou. Pani sprievodkyňa sa nás pýtala, načo fontány v mestách v dávnych dobách slúžili. Dozvedeli sme sa, že najmä na hasenie požiarov, nakoľko Dunaj nebol blízko domov. Spoznali sme príbeh, ako vďaka levovi, ktorý ušiel cirkusantom, Bratislavčania ubránili svoje mesto pred nepriateľmi. Určili sme správny rok a našli detail fotografie.Prešli sme po Klobučníckej ulici k Primaciálnemu palácu. Na nádvorí sme našli ďalšiu fontánu. Táto zobrazovala rytiera Juraja ako zabíja trojhlavého draka. Dozvedeli sme sa aký príbeh zobrazuje. Na nápise sme počítali písmená T a vyhľadali sme detail podľa fotografie. Od primaciálneho paláca sme cez nádvorie Starej radnice prešli na námestie a zbadali Rolandovu fontánu. Pre nájdenie správnej odpovede sme si museli fontánu prezrieť zo všetkých strán. Spočítali sme všetky hlavy – reliéfy a vyhľadali správny detail fotografie. Pripomenuli sme si dávnu povesť o rytierovi Rolandovi aj to, že fontánu dal postaviť kráľ Maximilián. Práve preto je ľudia poznajú pod dvoma názvami.Okolo Čumila sme prešli k Slovenskému národnému divadlu, kde sme našli Ganymedovu fontánu. Má pomenovanie podľa chlapca na vrchu fontány, ktorého orol odnáša na Olymp. Spočítali sme si koľko je detí na fontáne a našou úlohou bolo spočítať všetky korytnačky. Všetky živočíchy, ktoré sú na fontáne zobrazené žili pri Dunaja a ňom. Vyhľadali sme detail podľa fotografie. Prešli sme po Hviezdoslavovom námestí k malej fontáne zobrazujúcej dievča s jelenčekom. Námetom tejto fontány je rozprávka Braček jelenček, spoločne sme si príbeh prerozprávali. Pozorne sme si prezreli postavu dievčaťa a určili, že jej vlasy sú rozpustené. Vyhľadali sme detail podľa fotografie. ri návrate do MŠ sme cestou k Michalskej veži našli pitnú fontánu. Rozmýšľali sme, ktorá časť fontány je určená pre ľudí, ktorá pre zvieratá a kde sa napijú vtáčiky. Spočítali sme konské hlavy na fontáne a vyhľadali detail zobrazujúci čudnú postavičku. Pani sprievodkyňa nám povedala, že tieto čudá sú maskarony, ktoré sa umiestňovali aj na rôzne budovy pre ich ochranu. V týždni od 15.5. si s pani učiteľkami pozrieme ešte fontánu a poslednú si deti vyhľadajú s rodičmi. Po splnení úloh získame od Tina Pátrača odmenu.