Mravčeky na zmrzlinovom pikniku

Mravčeky na zmrzlinovom pikniku
19.06.2023 si Mravčeky pochutnali na zmrzlinke na školskom dvore.