Mravčeky 11

Mravčeky 11
Rozprávka 3 medvede- hranie, priraďovanie predmetov: veľký, menší, najmenší. Utvrdenie pojmov v pracovnom liste. Skladanie tela z rozstrihaných častí. Hry na lekáreň, lekára, ošetrovanie bábik. Bacily- rozfúkavanie škvrny slamkou, dotvorenie výrazu tváre. Konštruktívne hry- skladačky. Hrabanie lístia. Mikuláš- strihanie, lepenie. Čert: grafomotorika- krúživým pohybom vytvoriť tvár, rohy- rovné čiary, lepenie.
« z 2 »