Mravčeky 10

Mravčeky 10
Rolové hry v kuchynke. Hry na rodinu v priestore s využitím tehličiek. Odtláčanie polovice jabĺk s temperovou farbou- jesenný košík. Skladanie vreckovky. Ochutnávka plodov so zaviazanými očami, podľa chuti určiť druh ovocia, zeleniny. Zdravá výživa- jeme vitamíny. V našej záhradke.