Mravčeky 02

Mravčeky 02
Konštruktívne hry, poznávanie rôznych povrchov a materiálov zmyslami, grafomotorika- balóny.