Mikuláš v MŠ Včielky

Mikuláš v MŠ Včielky
06.12.2021 - Mikuláš nás tento rok nezastihol v triede, lebo sa ponáhľal rozdať balíčky všetkým deťom na svete. Zato nám nechal balíčky i s listom na balkóne v okne. My sme ich objavili po zaspievaní a zarecitovaní básničiek a pesničiek pre Mikuláša pri zasvietenom adventnom venci. Sviatočnú atmosféru nám spríjemnili i Vianočné koledy.