Mikuláš v MŠ Lienky

Mikuláš v MŠ Lienky
06.12.2021 - Mikuláša sme s deťmi síce v škôlke tento rok nevideli, ale nechal nám tu pre deti list, ktorý nájdete aj na hornej sieti pri schodoch. Nechal tu pre deti krásne balíčky, za to, že celý rok poslúchali a my sme mu zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. S balíčkami sme sa vyfotili pri stromčeku a potom mu každý nakreslil na pamiatku obrázok. lebo V liste nám totiž napísal, že by ho to veľmi potešilo, keď sa už nemohol zdržať osobne v škôlke, aby sme neochoreli od seba navzájom. Na záver sme si zatancovali a zaspievali vianočné koledy. Určite nás Mikuláško aj so svojimi pomocníkmi anjelom a čertíkom počuli a budú sa na deti tešiť na budúci rok.