MDD Mravčeky

MDD Mravčeky
02.06.2023 - na školskom dvore - súťaže a zábava s bublinkovou show v spolupráci s Step-up.