Lienky Projekt Vychádzky do prezidentskej záhrady

Lienky Projekt Vychádzky do prezidentskej záhrady
Pozorovali sme náš vybraný strom Pagaštan konský pri vchode z Banskobystrickej ulice, hmatom sme porovnávali štruktúru kôry na dube a lipe, frotážou sme zaznamenali rozdiel v štruktúre stromov aj rozdiel v tvare listov, zbierali sme plody jesene - gaštany, žalude a zahrali sme sa na ihrisku.