Lienky – projekt Vychádzky do prezidentskej záhrady

Lienky - projekt Vychádzky do prezidentskej záhrady
30.11.2021 - cestou sme si prezreli ako v prezidentskom paláci chystajú stromček, skontrolovali sme náš strom na pozorovanie Gaštan, už je celý bez listov. Vytvorili sme dvojice, jeden z dvojice si dal na oči masku a s pomocou druhého z dvojice sme skúmali prírodu hmatom - rozlišovali sme hladkú a drsnú kôru stromov, povrch po ktorom kráčame (chodník, tráva) a prírodniny nájdené na zemi (list, gaštan, kameň, palička ...). Potom sme spoločne so zatvorenými očami sluchom sme vnímali zvuky (vietor, listy, kroky, autá ...) a nakoniec sme sa chvíľku v záhrade pohrali. Po návrate do škôlky, kde sme sa zohriali teplým čajíkom od pani kuchárok.