Lienky – pilot v MŠ – rozhovor o povolaniach

Lienky - pilot v MŠ - rozhovor o povolaniach
23.03.2022 - Návšteva pilota v MŠ - rozhovor o povolaní, v spolupráci s pánom Tarabíkom (ocko Soničky).