Lienky – motýle

Lienky - motýle
Pozorovanie životného cyklu motýľa od húsenice, cez kuklu po motýľa, 26.05.2023 - vypustenie motýľov na ŠD.