Lienky 11

Lienky 11
Hra na lekára, kreslíme tušom na tému U lekára, programujeme BeeConstruct - cesta do nemocnice, hra na interaktívnej tabuli v programe VIKI - ošetrovanie zúbkov hrocha, hry na ŠD, ukladanie logickej postupnosti na IT - potraviny, logická postupnosť v programe Lienka na počítači, modelovanie zo slaného cesta - pečivo, vystrihovanie a lepenie tangramu, maľujeme na tému To som ja, hrabanie lístia na ŠD, dokresľovanie vnútorných orgánov, skladanie tela, precvičujeme si hmat bez pomoci zraku - hmatové stupienky a hmatové pexeso, počítame bez pomoci zraku.
« z 4 »