Lienky 10

Lienky 10
Kreslíme strom a odtláčame naň listy, dramatizácia rozprávky Pod hríbom, na ŠD sa hráme HPH Na kozu a záhradníka, skladáme obrázky z gaštanov, počítame zeleninu na IT, počítame a vystrihujeme zeleninu, úlohy o ovocí a zelenine na IT v programe Dominik, odltáčanie zeleniny, kreslíme plot a vňaťku, oberáme jabĺčka, hra Na obchod, odkresľovanie, vystrihovanie a lepenie ovocia z farebného papiera, cvičíme v triede, tekvičky na ŠD, obrázky z farebnej soli a klovatiny, vytvárame zmiešané farby prekrývaním fólii, hrabanie lístia na ŠD.
« z 5 »