Lienky 10

Lienky 10
Návšteva kina Mladosť, dramatizácia rozprávky ,, Pod hríbom“, hrabanie lístia na dvore, návšteva obchodu s ovocím a zeleninou, hra na obchod, vychádzka do Prezidentskej záhrady, edukačné aktivity, ranné cvičenie, pohybové aktivity v telocvični, výroba šarkana
« z 5 »