Lienky 01

Mravčeky 01
Dramatizácia rozprávky Rukavička, námetové hry, stavanie snehuliakov, odtlačky v snehu - anjeli, tvorenie gúľ zo snehu, hádzanie na cieľ.
« z 2 »