Hasiči v MŠ – Mravčeky

Hasiči v MŠ - Mravčeky
31.05.2023 - v spolupráci s rodičmi - ockom Peťka Ujmiaka a pánom Agócs.