Hasiči v MŠ – Lienky

Hasiči v MŠ - Lienky
31.05.2023 - v spolupráci s rodičmi - ockom Peťka Ujmiaka a pánom Agócs.